Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, invidza ile Kullanıcı Sözleşmesi’ni akdetmiş olan tarafların (“Üye, Etkinlik Sahibi”), invidza tarafından sunulmakta olan kişiselleştirilmiş video davetiye oluşturma ve gönderim sistemini (“Web sitesi”) kullanımları sırasında paylaştıkları bilgi ve belgelerin kullanılmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Üyelik aşamasında ve Web sitesi’nin kullanımı sırasında Üye ve Etkinlik Sahibi tarafından sağlanan bilgilerin korunması ve bunların gizliliğinin sağlanması invidza olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle Üye ve Etkinlik sahibi tarafından sağlanan ve Web sitesi’nde paylaşılan bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

invidza, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri işleyen” sıfatıyla Web sitesi’nde paylaşılan kişisel verileri, ilgili mevzuata uygun şekilde işlemektedir. invidza ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,

  • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
  • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
  • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.
  • invidza, Üye, Etkinlik Sahibi, Kullanıcı ve sair üçüncü kişiler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

invidza, işbu Gizlilik Politikası’nı Web sitesi üzerinden ya da e-posta vasıtasıyla bildirerek dilediği zaman değiştirebilir. invidza’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır.

invidza, işbu Gizlilik Politikası’nı Web sitesi üzerinden ya da e-posta vasıtasıyla bildirerek dilediği zaman değiştirebilir. invidza’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır.

Bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenen hususlara ilişkin sorularınızı invidza’ya destek@invidza.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.